יומן מסע
טלפון
חוברת

טיול צעירים לונדון פריז

מידע כללי

תוכנית