טלפון
יומן מסע
חוברת

טיול צעירים לונדון פריז

מידע כללי

תוכנית